شرکت زرفیروز | مرجع فروش انواع کنجاله

کنجاله سویا

کنجاله سویا برای استفاده در جیره دام و طیور باید دارای ویژگی های باشد که یکی از آنها خالص بودن محصول و نداشتن کلوخ و … باشد.

با استفاده از کنجاله سویا در جیره غذایی علاوه بر کاهش یافتن هزینه های تغذیه دام و طیور، تولید محصولات و کیفیت آن ها نیز بهتر می شود.

خشک بودن این محصول موجب شده تا نگهداری از آن بسیار راحت باشد و بتوان از آن در تمام طول سال بهره برد.

همچنین پروتئین زیاد موجود در این محصول برای دام و طیور بسیار عالی می باشد.