شرکت زرفیروز | مرجع فروش انواع کنجاله

کنجاله کلزا

کنجاله کلزا با قیمت پایینی که دارد یکی از مناسب ترین منابع تامین پروتئین در جیره دام می باشد.

مخلوط کردن این محصول با برخی نهاده های دامی مانند جو و ذرت می تواند باعث تنوع در جیره غذایی و افزایش اشتهای دام و طیور شود.

با افزایش اشتهای دام طیور و خوش خوراک شدن جیره، کیفیت و کمیت محصولات نیز افزایش می یابد که این اتفاق باعث رونق اقتصادی نیز می شود.

ارزان قیمت بودن و خشک بودن این محصول باعث فروش بسیار زیاد ان شده و یکی از کنجاله های محبوب در بین مشتریان می باشد.